Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Електронна кутия    Резултати от допитването  
 Резултати от запитването

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Делата се разглеждат в разумен срок  
     65 (24%)
б) Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време  
     184 (68%)
в) Не мога да преценя  
     18 (7%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
     87 (32%)
б) Отлагат се прекалено често  
     166 (61%)
в) Не мога да преценя  
     14 (5%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
     73 (27%)
б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
     49 (18%)
в) Искания за представяне на нови доказателства  
     76 (28%)
г) Не явяване на свидетелите  
     100 (37%)
д) Неправилно призоваване на страните по делото  
     85 (31%)
е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
     133 (49%)
ж) Неявяване на страните  
     55 (20%)
з) Не мога да преценя  
     26 (10%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Служителите в съда  
     40 (15%)
б) Вещите лица  
     47 (17%)
в) Другата страна  
     71 (26%)
г) Свидетели  
     93 (34%)
д) Адвокати  
     115 (43%)
е) Съд  
     83 (31%)
ж) Друго  
     32 (12%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 3 месеца  
     10 (4%)
б) 2 месеца  
     29 (11%)
в) 1 месец  
     117 (43%)
г) 2 седмици  
     101 (37%)
д) повече  
     10 (4%)

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР