Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Организационна структура    Съдии  
 Съдии в Софийски окръжен съд

Председател:
Пламен Петков

Гражданско отделение:
Емилия Донкова - зам. председател и ръководител на гражданско отделение
Евгения Генева
Катя Щерева
Ирина Славчева
Ивайло Георгиев
Росина Дончева
Дора Михайлова

Наказателно отделение:
Недялка Николова - и.ф. председател на наказателно отделение
Калинка Георгиева
Татяна Грозданова
Яника Бозаджиева

Търговско / Фирмено отделение:
Ради Йорданов - зам. председател и ръководител на търговско отделение
Филип Владимиров
Янита Янкова
Георги Чолаков
Николай Метанов

Младши съдии:
Невена Великова
Катерина НеноваСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР