Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Правила за определяне
Справки - несъстоятелност
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2012
2013
2014
Образци на молби
Конкурси
Новини
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Декларации ЗПРКИ
Наръчници
Връзки
Електронна кутия
Предложения и оплаквания
Анкета
Резултати от допитването
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
 Обявления за публична продан  
 Обявления за публична продажба на частните съдебни изпълнители към Съдебен район - София област

Съгласно чл.487, ал.2 от ГПК от 01.01.2013 година обявленията за публична продажба на съдебните изпълнители към Съдебен район - София област ще се публикуват на сайта на Софийски окръжен съдОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР